ZMĚNA PARADIGMATU ZAČÍNÁ U VÁS DOMA

27/03/2019 , 17:00

Čajovna Pod Stolem, Velké náměstí 44, Strakonice

  • Facebook

V březnu nás v rámci cyklu Vědomá žena čeká téma ekonomické – přednáška s následnou diskusí

o tom, kam směřujeme svoji pozornost a také peníze. Jak přemýšlíme o zdrojích a jaké důsledky to má na planetu Zemi.

Pozvání do Strakonic přijala Kateřina Varhaník Wildová – publicistka a autorka knih Manifest disfrutalismu a Kapitoly z dospělé ekonomie. Pravidelně přispívá do Pravého domácího časopisu. Dlouhodobě se zabývá porozuměním ekonomickým jevům v mírně odlišné perspektivě. Možnosti jsou jak v soběstačnosti, tak v technologiích. Jediné, čeho jsme v životě skutečně majitelé, je každého životní čas. Máme ho všichni stejně. Víme, co s ním děláme? Jsme dobrými hospodáři svého času?

V době postmoderní znovu poznáváme, z čeho jsme živi, původ a proces pěstování a zpracování potravin, procesy výroby a recyklace věcí.

Kateřina Varhaník Wildová

Kateřina k obsahu strakonické akce píše toto:
„Současná ekonomie je konstrukt vymyšlený muži. Je to jangová ekonomie, ušitá mužům na míru, absolutně v protikladu k ekologii. Změna paradigmatu, o které jsem se zmínila, probíhá skrze ženské uvědomění. Patrně všechny jsme si v životě všimly, že od mužů spíš nedostáváme, co chceme,

na druhé straně jsme zavalovány spoustou zbytečností, za které máme být vděčné. Změna paradigmatu musí být přechodem k jinové ekonomii, pečující a ekologicky ohleduplné. Tato změna se odehrává v každé domácnosti. Také se tomu říká ekofeminismus – žena nechce s muži soupeřit (proč a v čem taky?), ale získat své přirozené místo v ekonomickém životě jako hospodářka či ve spoustě dalších možných rolí, které jí byly upírány či významně podhodnocovány.“

Své místo si prosím rezervujte na vedomazena.strakonice@gmail.com

Vstupné: 150 Kč

© 2023 by Women of Tech. Proudly created with Wix.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Black Facebook Icon