CO TO JE ŽENSKÝ KRUH?

Setkání žen různého věku i zkušeností, chvíle pro zastavení a naladění se na sebe sama i na ostatní ženy. Velká síla tkví v možnosti sdílet svá trápení i radosti. Ženský kruh je bezpečné místo, kde můžeme načerpat podporu a povzbuzení.

Každé setkání nese konkrétní téma. Na začátku se vzájemně představíme, krátce povíme základní informace - odkud jsme a jaké téma či silný zážitek nás v ten daný moment provází. Následuje chvíle ztišení, vědomého dýchání a ladění se přes hlásku A. Pak už je prostor otevřený vzájemnému sdílení. Na závěr se vždy uzemňujeme a prodýcháváme. Co má zůstat v kruhu, to tam zůstane, energii a klid, který si máme odnést, si ponecháme.

CHCETE PŘIJÍT?

Možná vás ženský kruh zaujal, ale nemáte s tím žádné zkušenosti. Možná máte trochu obavy, jaké to bude. Zkuste přijít mezi nás a uvidíte. Pokud se budete cítit dobře, bude nám ctí potkávat se s vámi v ženském kruhu i v budoucnu. Setkání probíhají zpravidla jednou měsíčně. Konkrétní termíny a detailní informace

k tématům najdete zde.

© 2023 by Women of Tech. Proudly created with Wix.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Black Facebook Icon